• home
  • locaties
  • over judo
  • jaarplanner
  • proeflessen

Judoschool Onaji

Onaji is een judoschool die in Amsterdam op diverse locaties judolessen aanbied aan jongeren.
- Vanaf drie jaar is het al mogelijk om in te stromen in de zogenaamde Buiteljudoles op de locaties Rivierenbuurt woensdag en Oud West. 

- Vanaf vier jaar is het mogelijk om een proefles te komen volgen op alle locaties.

Als de kinderen nog jong zijn gebeurt dit op een speelse wijze (buiteljudo), waarbij de kinderen wat basistechnieken leren en er daarbij ook nog veel plezier aan beleven. Zij mogen dan ook meedoen aan een judo-examen waarbij zij afhankelijk van leeftijd en/of vorderingen één of twee rode slippen kunnen behalen.

Privacy Policy:

Deze is hier te vinden

Prijs informatie:

vind je op de pagina van algemene voorwaarden, onderaan de pagina staat de link. 

De tijden blijven vooralsnog ongewijzigd.

Judotechnieken

Gaandeweg worden bij Judoschool Onaji de kinderen middels dit spel de judotechnieken aangeleerd, waarbij zij als zij ouder worden doorschuiven naar hogere groepen. Zij krijgen dan automatisch meer wedstrijdgerichte lesstof aangereikt maar, de recreatieve sfeer blijft altijd behouden.

Conditie

De jongeren blijven daarbij ook nog goed in vorm en conditie door de diverse conditietrainingen die door Judoschool Onaji in verschillende spelvormen aangeboden worden. Een feit is dat bewegen belangrijk is voor de mens, dit neemt bij Judoschool Onaji dan ook een belangrijke plaats in bij de judolessen. De pedagogische waarden van het recreatief judo zijn aangetoond. Ook voor mensen met beperkingen kan het judo van waarde zijn. Een positief effect is aangetoond voor (met name) kinderen met autisme en ADHD.